GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiền thân là mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1958.
Từ ngày 15/9/1992 UBND tỉnh Hải Hưng thành lập doanh nghiệp nhà nước: Mỏ đá vôi Thống Nhất, trực thuộc sở xây dựng Hải Hưng.
Từ ngày 15/8/1997 UBND tỉnh Hải Dương đổi tên mỏ đá vôi Thống Nhất thành Công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương.

Xem thêm

Sản phẩm dịch vụ

Đá gốc

Đá 5-20

Đá 40-60

Đá 5-10

Đá 20-40

Đá mạt

Đá 10-20

Đá base

Đá 5-25

Đá subase

KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp

Theo ông Nguyễn Dương Thái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương: UBND tỉnh đã có... read more

Doanh nghiệp lợi dụng khai thác cát trái phép

Cấp phép một nơi, khai thác một nẻo Ngày 19.4.2012, ông Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh... read more

Đình chỉ cơ sở khai khoáng nếu vi phạm an toàn lao động

Bộ cũng yêu cầu các Sở Lao động địa phương tăng cường công tác huấn luyện an toàn lao... read more

Việt Nam có trên 5.000 điểm mỏ khoáng sản

Theo Tổng cục Địa chất – Khoáng sản, qua điều tra cơ bản, thăm do và phát hiện mới,... read more

BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét

BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét read more

BCTC riêng giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét

BCTC riêng giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét read more

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 read more

Báo cáo tính hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2021 – Bản công bố read more

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 read more

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020   read more

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán read more

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán read more

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng năm 2021

Báo cáo cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng năm 2021 read more

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 read more

Bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

CBTT Chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng read more

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐQT, Trưởng BKS

CBTT Chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐQT, Trưởng BKS read more

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 read more

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 read more

Điều lệ Công ty hiện hành

Điều lệ Công ty hiện hành Ðiều lệ sửa đổi ngày 16-01-2020 read more

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HĐQT thống nhất về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ... read more

Liên hệ hỗ trợ

Gọi ngay để nhận tư vấn

    Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được những ưu đãi mới nhất và tư vấn của chuyên gia.
    • Hotline: 03203821338
    • Hotline 2: 03203821297
    Chát zalo ngay