Thông tin công bố

KHD - Quyết định của HĐQT về việc triển khai PA phát hành Cp tăng vốn điều lệ

KHD - Quyết định của HĐQT về việc triển khai PA phát hành Cp tăng vốn điều lệ: Xem tại đây